Search app
CSR Racing 2
ios

ITUS 2

(0)
Price
Free
Category
Medical
Last Update
Jul 14, 2021
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for ITUS 2

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

0

Avg rating,
total

⭐0.0

Description

1429 chars

ITUS -metoda lubelska to Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej opracowany specjalnie w ramach Projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”. Każda gra terapeutyczna obejmuje inną problematykę przetwarzania słuchowego. W celu zapewnienia jak największego komfortu dziecka w ramach realizowanej terapii ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska kolejność gier jest dowolna. Wszystkie gry zawarte w aplikacji składają się z 12 poziomów trudności. Każdy poziom trudności ma określony próg poprawności. W celu odbycia kompletnego treningu należy ukończyć wszystkie dostępne gry. Gry multimedialne zadawane są pacjentom według ściśle opracowanych algorytmów. Wszystkie gry składają się na sześć modułów: 1. usprawnienie różnicowania częstotliwości (wysokości) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych, 2. usprawnienie różnicowania czasu trwania (długości) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych, 3. usprawnienie różnicowania natężenia (głośności) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych, 4. usprawnienia selektywności słuchowej dźwięków mowy na tle innych dźwięków (dźwięków otoczenia, szumów, innych dźwięków mowy), 5. usprawnienia lateralizacji słuchowej w zakresie percepcji dźwięków mowy, 6. usprawnienia integracji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About ITUS 2

Developed by INDUSTI Sp. z o.o..

ITUS 2 is ranking in   Medical

Last update was at Jul 14, 2021and the current version is 2.0.12.

To see all other keys and revenue click here 1558646578

ITUS 2 have a 0a user reviews.

ITUS 2 was released in the App Store. It is developed by INDUSTI Sp. z o.o., who have also released the following apps.

ITUS 2 has 0 user reviews.​

ITUS 2 has an average rating of 0.0. ​The latest version of ITUS 2 2.0.12​ ​​was ​released on Jul 14, 2021​.

You can download ITUS 2 ​here

Find growth insights on our blog

Top 5 Monetization Strategies

Top 5 Monetization Strategies

Busting the top 10 myths on ASO and Review Management

Busting the top 10 myths on ASO and Review Management

Apple's September Event 2023: Key Highlights for Mobile Developers

Apple's September Event 2023: Key Highlights for Mobile Developers

React to user feedback and market trends faster