Fmarket - Đầu Tư Quỹ Mở
source

Fmarket - Đầu Tư Quỹ Mở

(235)
Price
Free
Category
Business
Last update
Jun 15, 2024
Publisher
FINCORP JSC Contact publisher
View in store
Loading...

Ratings & Reviews performance

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total
235
Avg rating,
total
⭐4.0
Loading...

Description

803 chars

Ứng dụng đầu tư quỹ mở hàng đầu Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép ngày 02/04/2018. Ứng dụng được phát triển đầy đủ các tính năng của trang fmarket.vn, Nhà đầu tư hoàn toàn có thể giao dịch trên điện thoại để tiết kiệm thời gian hơn, tiện lợi hơn. Các tính năng: - Đăng ký tài khoản - Thông tin thị trường - Đặt lệnh mua - bán - chuyển đổi - Quản lý tài sản - Quản lý giao dịch - Quản lý thông tin cá nhân Thông tin liên hệ: CÔNG TY CP FINCORP Số giấy phép 01/GCN-UBCK cấp ngày 2/4/2018 , cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phòng 01 Tầng 7, Khu A Tòa nhà Bcons, 176/1 - 176/3 đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Website: https://fmarket.vn Fanpage: https://www.facebook.com/fmarket.vn Hotline: 1900 571 299 Email: hello@fmarket.vn

Screenshots

https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource211/v4/4f/ca/a2/4fcaa2fc-374c-1b7e-df3e-0ab223a620c3/a3b2409b-a620-4d53-8fd5-279883e2d63e_1242x2208-1.png/1242x2208.pnghttps://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource211/v4/07/46/4a/07464aa3-e147-c39c-3492-ded5269a0ee7/72c00167-f72f-4be5-9705-63f16dbb4c09_1242x2208_-_2.png/1242x2208.pnghttps://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource211/v4/03/f3/f3/03f3f3a4-b36d-b8a3-beb0-465cf28251e8/ccae9f7d-6654-4851-8700-c1222a7876d9_1242x2208_-_3.png/1242x2208.pnghttps://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource211/v4/c4/ce/9f/c4ce9f4f-4c1b-6126-39c6-a42dfa85f570/6af8b8e7-7bd6-4a64-a04a-37e240b730c6_1242x2208_-_4.png/1242x2208.pnghttps://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource211/v4/ce/18/97/ce189798-ca63-48a4-3b46-f5f20c996cae/eb9d596e-5927-48fe-8edb-c04ed1c4be0c_1242x2208_-_5.png/1242x2208.pnghttps://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource211/v4/a6/f8/d4/a6f8d459-5d1d-4e22-bc7e-bb82f5abdb72/afc36db1-767d-4552-b932-df0b933436fc_1242x2208_-_6.png/1242x2208.pnghttps://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource211/v4/4a/61/dd/4a61dd1f-0f48-3e7f-f5f0-88c9f30adf7a/c7afe57c-9637-48c0-b4f7-5e7a070f5297_1242x2208_-_7.png/1242x2208.pnghttps://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource221/v4/bd/69/d9/bd69d937-aae2-9de2-183e-ac65ea9b217d/8bfd2ad1-97a7-42f1-a028-64b3faec2030_1242x2208_-_8.png/1242x2208.pnghttps://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource211/v4/e3/46/64/e34664ff-0674-b611-a47f-f844e98ceb0d/2e74540d-68c8-4eac-8dd2-ed71adac1e91_1242x2208_-_9.png/1242x2208.pnghttps://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource221/v4/f5/97/cc/f597cc14-7aa1-8284-eada-ff0d2fc8c347/9c0b5b58-5487-40c3-937a-208ad50464c2_1242x2208_-_10.png/1242x2208.png
Loading...
Loading...

Find growth insights on our blog

React to user feedback and market trends faster