Search app
CSR Racing 2
ios

Soma Quran

(63)
Price
Free
Category
Books & Reference
Last Update
Jul 21, 2021
Installs
50000

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Soma Quran

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

63

Avg rating,
total

⭐4.6

Description

2153 chars

Tarjama hii imeandaliwa kwa lengo la kuwawezesha wazungumzaji wa Kiswahili kufahamu maana sahihi ya Qur-aan Tukufu, nayo ni ya kwanza ya aina yake kwa kuwa inaendana na manhaj ya Nabiy wetu Muhammad (صلى لله عليه وآله سلم) na Salafus-Swaalih; Maswahaba (رضي الله عنهم), Taabi’iyn na waliowafuata kwa ihsaan mpaka Siku ya mwisho. Kuna mambo mengi yanayoimaizi Tarjama hii kulinganisha na Tarjama zingine za Kiswahili. Kati ya mambo hayo ni: Imezithibitisha Sifa za Allaah (سبحانه وتعالى) zinazolaikiana na Utukufu Wake kama Alivyojithibitishia Yeye Mwenyewe na kuthibitishiwa pia na Rasuli Wake (صلى الله عليه آله وسلم) kama Sifa ya ‘Uluww (Kuweko juu), Istiwaa, Kusikia, Kuona, Mikono, Kuzungumza na Sifa nyinginezo zilizothibiti bila kuzifanyia ta'twiyl (kuzipinga, kukanusha uwezekano), wala tamthiyl (kumithilisha, kulinganisha), wala takyiyf (kuainisha; namna gani), wala tahriyf (kupotosha na kubadilisha maana), kama vile inavyojulikana katika ‘Aqiydah ya Ahlus Sunnah wal Jamaa’ah.. Imethibitisha masaail yote yahusianayo na mambo yaliyofichika (ghayb) kama Waumini kumwona Rabb wao Siku ya Qiyaamah na Peponi. Pia adhabu ya kaburi, Asw-Swiraatw (Njia ya kuvuka watu Siku ya Qiyaamah), Al-Miyzaan (Mizani) na mengineyo yaliyotajwa kwenye Qur-aan ‘Adhimu. Tumechagua kwa uangalifu mkubwa misamiati inayowafikiana na makusudio ya Aayah. Tumefafanua baadhi ya vipengele vinavyohitajia kufafanuliwa kama masaail ya ki-‘Aqiydah na kadhalika. Tumeweka sababu za kuteremshwa baadhi ya Aayah au Suwrah na mafunzo yanayopatikana. Tumetaja An-Naasikh (kinachofuta) na Al-Mansuwkh (kinachofutwa) pale tulipoweza. Kazi yoyote ya mwana Aadam bila shaka haikosi kasoro, nasi kwa Tawfiyq ya Allaah tumejitahidi kiasi cha uwezo wetu kuepuka hilo. Tunamwomba yeyote atakayegundua kosa, au kasoro, au mponyoko wowote ndani ya Tarjama hii, asisite kutujulisha haraka awezavyo, nasi tutashukuru kwa hilo. Atujulishe kupitia barua yetu pepe: somaqurani@gmail.com Tunamwomba Allaah (سبحانه وتعالى) kwa Fadhila Zake, Ukarimu Wake, Upaji Wake, na Ihsani Yake, Atutakabalie kazi hii, hakika Yeye ni Mpaji Mno na Mkarimu Mno.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Soma Quran

Developed by SwahiliTech.net.

Soma Quran is ranking in   Books & Reference

Last update was at Jul 21, 2021and the current version is 1.8.

Soma Quran was downloaded 50000 times.

Soma Quran was downloaded

To see all other keys and revenue click here com.blogspot.uislamuwangu.somaquran

Soma Quran have a 63a user reviews.

Soma Quran was released in the ​Google Play Store. It is developed by SwahiliTech.net, who have also released the following apps.

Soma Quran has 63 user reviews. Soma Quran has an average rating of . ​The latest version of Soma Quran 1.8​ ​​was ​released on ​.

You can download Soma Quran ​here.

Find growth insights on our blog

Want more app conversions? Pick the right paywall.

Want more app conversions? Pick the right paywall.

Apple Search Ads and App Store Optimization: Complete Guide for 2023/2024

Apple Search Ads and App Store Optimization: Complete Guide for 2023/2024

Announcing Bulk AI Replies to Streamline Reviews Management

Announcing Bulk AI Replies to Streamline Reviews Management

React to user feedback and market trends faster