Search app
CSR Racing 2
ios

Nişanyan Sözlük

(114)
Price
Free
Category
Books & Reference
Last Update
May 03, 2021
Installs
10000
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Nişanyan Sözlük

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

114

Avg rating,
total

⭐3.5

Description

2495 chars

Nişanyan Sözlük Sevan Nişanyan'ın bireysel çalışmasıdır. Hiçbir özel ya da kamu kurumundan destek almamıştır. İlk kez 2002’de Sözlerin Soyağacı adıyla yayınlanmıştır. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş yedinci basımı 2018'de yayımlanacaktır. Sözlüğün amacı standart güncel yazı dilindeki Türkçe sözcüklerin a) kökenlerini ve b) tarihi evrimini belgelemektir. Sözcüklerin güncel tanımını vermek amacı güdülmemiştir. Kelime seçimi 1. Özel adlara (gerçek ve hayali kişi adlarına, yer adlarına, kavim ve aşiret adlarına, cins adı niteliğini kazanmamış ticari markalara) yer verilmemiştir. Az sayıdaki istisna (Allah, Türk, İstanbul, Yunan) kuraldışıdır. Türkiye yer adları için www.nisanyanmap.com adresindeki Index Anatolicus siteme bakınız. 2. Sadece 1960'tan bu yana Türkçe yazılı kaynaklarda yeterli sıklıkta rastlanan sözcüklere yer verilmiştir. Google aramasında Türkçe metinlerde 100'den az sonuç veren sözcükler elenmiştir. Bu kuralın doğal sonucu olarak, eskiden Türkçede var olduğu halde son 60 yılda kullanımdan düşmüş olan (amramak, mülabeset), veya yerel ağızlarda kullanıldığı halde genel yazı diline yansımamış olan (kendürük, üyülmek) kelimelere yer verilmemiştir. 3. Çeşitli uzmanlık alanlarına ait teknik terminolojiyi eksiksiz olarak yansıtma amacı güdülmemiştir. 4. Yabancı kökenli sözcükler, Türkçe metinlerde yaygın olarak ve tırnak işareti olmaksızın kullanıldıkları takdirde sözlüğe alınmıştır (e-mail, waffle, upload). 5. Sözlükte maddebaşı olan bir kelimeden Türkçede yaygın kullanıma sahip yapım ekleriyle yapılan türevler (sözlük, senevî, biyolojik) ve maddebaşı olan kelimelerden yapılan bileşikler (maddebaşı, talimatname, seksolog) ayrı madde olarak gösterilmemiştir. Ancak bu tür sözcükler, mümkün mertebe, ilgili madde(ler) altında listelenmiş ve gerekirse Türkçe ilk kullanımları örneklenmiştir. 6. "Türkçe Erken Örnekler" başlığı altında, bir sözcüğün çeşitli formlarda ve çeşitli anlamlarda Türkçede tespit edebildiğim en erken örnekleri gösterilmiştir. Doğal olarak, daha erken örnekler bulundukça kayıtlar güncellenmektedir. 7. Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu'nda bulunan sözcükler Yazım Kılavuzu'na uygun olarak yazılmıştır. Bulunmayanlarda, günümüz Türk basınında daha yaygın olan yazım biçimi tercih edilmiştir. 8. Sözlük, 1995 yılından bu yana aralıksız sürdürülen bir emeğin ürünüdür. Hemen hemen her gün düzeltme ve eklemeler yapılmaktadır. Her maddeye ilişkin son güncelleme tarihi, maddenin sağ altında görülebilir. Sevan Nişanyan Samos, Hellas

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Nişanyan Sözlük

Developed by Sevan Nişanyan.

Nişanyan Sözlük is ranking in   Books & Reference

Last update was at May 03, 2021and the current version is 1.1.1.

Nişanyan Sözlük was downloaded 10000 times.

Nişanyan Sözlük was downloaded

To see all other keys and revenue click here com.nisanyansozluk

Nişanyan Sözlük have a 114a user reviews.

Nişanyan Sözlük was released in the ​Google Play Store. It is developed by Sevan Nişanyan, who have also released the following apps.

Nişanyan Sözlük has 114 user reviews. Nişanyan Sözlük has an average rating of . ​The latest version of Nişanyan Sözlük 1.1.1​ ​​was ​released on ​.

You can download Nişanyan Sözlük ​here.

Find growth insights on our blog

Want more app conversions? Pick the right paywall.

Want more app conversions? Pick the right paywall.

Apple Search Ads and App Store Optimization: Complete Guide for 2023/2024

Apple Search Ads and App Store Optimization: Complete Guide for 2023/2024

Announcing Bulk AI Replies to Streamline Reviews Management

Announcing Bulk AI Replies to Streamline Reviews Management

React to user feedback and market trends faster