Search app
CSR Racing 2
ios

E-Procurement Albania

(14)
Price
Free
Category
Finance
Last Update
Jul 21, 2021
Installs
5000
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for E-Procurement Albania

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

14

Avg rating,
total

⭐3.93

Description

627 chars

E-Procurement Albania është një shërbim që i ofrohet të gjithë operatoreve ekonomikë në Republiken e Shqipërise nga Agjencia e Prokurimeve Publike. Operatoret Ekonomike do te mund te ofertojnëper proçedurat me vlerë të vogël . Me anë të ketij aplikacioni , mund të kryhet shfletimi i proçedurave me vlerë te vogël , kontratave të shpallura, kontratave të lidhura dhe fituesve . Përdorusit e aplikacionit do të mund te shfletojne regjistrat e parashikimeve dhe regjistrat e realizimeve . Gjithashtu aplikacioni shfaq të gjitha njoftimet publike ku perfshihen njoftimet,ligjet , udhëzimet dhe vendimet e Këshillit te Ministrave .

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About E-Procurement Albania

Developed by Public Procurement Agency.

E-Procurement Albania is ranking in   Finance

Last update was at Jul 21, 2021and the current version is 2.3.

E-Procurement Albania was downloaded 5000 times.

E-Procurement Albania was downloaded

To see all other keys and revenue click here al.gov.app.mobile

E-Procurement Albania have a 14a user reviews.

E-Procurement Albania was released in the ​Google Play Store. It is developed by Public Procurement Agency, who have also released the following apps.

E-Procurement Albania has 14 user reviews. E-Procurement Albania has an average rating of . ​The latest version of E-Procurement Albania 2.3​ ​​was ​released on ​.

You can download E-Procurement Albania ​here.

Find growth insights on our blog

Want more app conversions? Pick the right paywall.

Want more app conversions? Pick the right paywall.

Apple Search Ads and App Store Optimization: Complete Guide for 2023/2024

Apple Search Ads and App Store Optimization: Complete Guide for 2023/2024

Announcing Bulk AI Replies to Streamline Reviews Management

Announcing Bulk AI Replies to Streamline Reviews Management

React to user feedback and market trends faster